قهرمانی ها و افتخارات چلسی

 

 

 

 

 

  قهرمانی های چند گانه تاریخ چلسی

 

 

 

 

 

  قهرمانی جام حذفی 2012

 

 

 

 

 

 

  لیگ قهرمانان اروپا 2012

 

 

 

 

  لیگ اروپا 2013